Marta Celej
Prezes Zarządu spółki doradczej Create Value Sp. z o.o.

Problemy wymagające podjęcia odpowiednich decyzji i skutecznych działań mogą pojawić się na każdym poziomie organizacji i dotyczyć różnych sfer jej funkcjonowania. Bardzo ważne jest więc, by dane, które controller przygotowuje, przetwarza i udostępnia do analiz, były odpowiednio zaprojektowane. W tym opracowaniu prezentujemy przydatne wskazówki, jak zorganizować proces raportowania, co warto w nim zawrzeć oraz na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Jeżeli wdrażamy controlling w nowym przedsiębiorstwie, mamy ułatwione zadanie – wszystkie procedury tworzymy od podstaw. Możemy więc zawrzeć w nich wszystko to, czego potrzebujemy do wykonania raportów. Projektując poszczególne obszary działalności, uwzględnimy w nich procesy operacyjne, które będą skutkować otrzymaniem
w odpowiednim czasie odpowiednich danych (np. określenie szczegółowości ewidencjonowania produkcji, rejestrowanie czasu pracy według wybranych cech, opisywanie faktur zgodnie z podanym przez nas kluczem itp.). Bardziej skomplikowana sytuacja jest w przypadku firm już funkcjonujących na rynku.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 1/2015 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści pierwszego numeru czasopisma.