Anna Madera-Roszak
Controlling Systems Sp. z o.o.

Powodzenie wdrożenia i funkcjonowania controllingu w organizacji jest uzależnione od wielu czynników. Jednym z nich jest umiejętność radzenia sobie z barierami pojawiającymi się na każdym etapie życia controllingu. Jeżeli przyjmiemy, że controlling w organizacji przechodzi cztery główne etapy: przygotowanie, projektowanie, wdrożenie, eksploatację, to w każdym z nich możemy zidentyfikować bariery, których pokonanie jest istotne dla funkcjonowania controllingu.

Faza przygotowania

Faza przygotowania obfituje w pomysły, idee, cele czy dążenia. Dlatego wyzwaniem jest koncepcja, jaką przyjmiemy. Jeśli zaczynamy myśleć o wdrożeniu controllingu w organizacji, to rozważamy korzyści, jakie to nam przyniesie. Dla jednych uruchomienie controllingu będzie szansą na rozwój organizacji, dla innych ustabilizowaniem i optymalizacją obecnej sytuacji. Dla jeszcze innych działania controllingowe umożliwią osiągnięcie wyższego poziomu zarządzania organizacją, w której stabilne środowisko przyjmuje z reguły bierną postawę. A wszystko to łączy jedna wizja: dostęp do bardziej szczegółowych informacji, które mają służyć trafniejszym i skuteczniejszym decyzjom podejmowanym przez kadrę kierowniczą, by w efekcie osiągnąć cel strategiczny organizacji.

W tej fazie głównym zadaniem jest określenie misji i celów stawianych controllingowi. Jaki ma być cel wdrażanego controllingu? Co chcemy osiągnąć, gdy już wszystko zacznie działać? Czy controlling ma być ukierunkowany tylko na finanse przedsiębiorstwa, czy może ma realizować szerzej rozumiane cele firmy poprzez odpowiednie planowanie, koordynowanie i kontrolowanie podjętych działań? A może uruchomienie controllingu ma usprawnić zdobywanie i zarządzanie informacjami? Odpowiedź na te lub podobne pytania wyznaczy kierunek dla zaprojektowania controllingu w danej organizacji.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 3/2016 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 3/2016.