Monika Hyra
Zastępca Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego,
Kierownik Działu Controllingu w firmie produkcyjnej

Jak analizować marżę, by zarząd i menedżerowie wiedzieli, co miało wpływ na jej zrealizowanie bądź co nie miało wpływu? Jak badać przyczyny odchyleń na różnych poziomach marży? No i co ma to dać naszemu biznesowi?

Na „dzień dobry”… (czyli zamiast wstępu)

Dzień jak co dzień. Lista zadań na dziś. Jeden z punktów: analiza marży ze sprzedaży produktów rok do roku ze wskazaniem obszarów, które w największym stopniu wpłynęły na poprawę marży.

Mam przed sobą kawę i raport zawierający marże według klientów i produktów za lata 2017 i 2018. Po analizie marży za 2017 r. intensywnie skupialiśmy się na poprawie rentowności. Praca nad cenami zakupów i sprzedaży, portfolio, strategie marketingowe, analiza obsługi klienta, analiza mocy produkcyjnych, zmiany w procesach, analiza kosztów wytworzenia i ich optymalizacja w całym cyklu, śledzenie rynków zakupowych i trendów konsumenckich. Z miesiąca na miesiąc sprawdzaliśmy postępy, a teraz (było to już jakiś czas temu) przyszła pora na podsumowanie roczne. W identyczny sposób analizuje się wykonanie do planu czy miesiąc do miesiąca. Zatem do dzieła.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 4/2019 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 4/2019.