Spółka celowa jako struktura wykorzystywana do zmniejszenia ryzyka realizacji projektu

 

Izabela Jakubiec
Prezes Zarządu Partner Firm Sp. z o.o.

Zarząd przedsiębiorstwa, w którym pracuję, rozważa dywersyfikację dotychczasowej działalności – rozpoczęcie działalności w zupełnie nowym obszarze, komplementarnym w stosunku do dotychczasowego. Rozważano alternatywne sposoby rozpoczęcia działalności i podjęto decyzję o nabyciu gotowego do budowy projektu. Planowaną inwestycję cechuje znaczna kapitałochłonność, uzależniona od rozmiarów projektu. Proszę o praktyczne wskazówki:
* Jak należy postępować, by zmniejszyć ryzyko nabycia takiego projektu?
* Jakie są pułapki i zagrożenia?
* Jakie są mocne i słabe strony tak podjętej decyzji inwestycyjnej realizowanej
w nowym dla firmy obszarze?

Decyzje inwestycyjne dotyczące nowych obszarów działalności należą do najtrudniejszych, głównie z powodu ograniczonej wiedzy na temat nowego rynku, jego szans i zagrożeń, a także konkurencji. Dlatego w pierwszym kroku wiedzę tę należy pozyskać, dokonując analizy i weryfikacji dostępnych informacji z wykorzystaniem metod i narzędzi opisywanych w literaturze. Z pytania Czytelnika wynika, że taka analiza została już wykonana – dokonano już wyboru sposobu inwestowania, a przede wszystkim potwierdzono zasadność inwestycji w konkretnym obszarze.
Udzielając odpowiedzi na zadane pytania, posłużę się przykładem niedawno rozpatrywanego projektu nabycia farmy wiatrowej. Jest to o tyle dobry przykład, że inwestycje na tym rynku cechują się znaczną kapitałochłonnością (podobnie jak w przykładzie Czytelnika), natomiast błędy mogą spowodować zamrożenie środków na długi czas. To sprawia, że decyzje w przypadku tego typu projektów powinny być podejmowane z dużą ostrożnością, szczególnie w przypadku podmiotów niemających wcześniejszego doświadczenia na danym rynku.
Analiza dostępnych informacji o nowym obszarze działalności, dokonana na wstępnym etapie podejmowania decyzji o kierunku inwestowania, nie gwarantuje jeszcze wiedzy eksperckiej. Ponadto jednym z istotnych kryteriów wyboru powinna być wielkość posiadanych środków, jakie jesteśmy skłonni zainwestować w nowy obszar. Dlatego spośród dostępnych projektów należy rozważyć wybór mniejszego projektu, zapewniającego, być może, mniejszy udział w nowym rynku, ale z drugiej strony mniej ryzykownego w razie niepowodzenia.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 2/2015 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści drugiego numeru czasopisma.