Katarzyna Prędkiewicz
ekspert oceniający projekty w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w kilku województwach, ekspert Komisji Europejskiej oceniający projekty w ramach programu HORIZON 2020, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Dlaczego jednym fi rmom udaje się pozyskać nawet po kilka dotacji unijnych, a innym nie? Czy jest recepta na skuteczne pozyskanie unijnych pieniędzy? Z pewnością wiele osób stawia sobie takie pytanie u progu nowej perspektywy 2014–2020. Perspektywa na lata 2014–2020 będzie wdrażana w Polsce przez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez urzędy marszałkowskie. Każde województwo defi niuje swój własny regionalny program operacyjny (RPO), w którym wyznacza najważniejsze priorytety wymagające finansowania.

Drugim co do wielkości środków programem dostępnym dla przedsiębiorców na poziomie krajowym jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (następca PO IG). W ramach tego programu przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na badania, rozwój i innowacje, wsparcie m.in. na wspólne prowadzenie przedsięwzięćbadawczo-rozwojowych naukowców i przedsiębiorców. Głównym założeniem programu jest finansowanie projektów„od pomysłu do rynku”. Oznacza to wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację.

Przedsiębiorcy mogą również korzystać z programów dostępnych na poziomie europejskim, np. w ramach HORIZON 2020. Dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw dostępne są konkursy, w których można startować samodzielnie, bez konieczności tworzenia konsorcjum, np. SME Instrument Faza I i Faza II.

Warto też zwrócić uwagę, że w obecnej perspektywie budżetowej odchodzi się od bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw na rzecz odnawialnych instrumentów finansowych, tj. preferencyjnych pożyczek dla sektora MSP (tzw. inicjatywa JEREMIE). Z kolei projekty inwestycyjne mają szansę na dofinansowanie z dotacji, jeżeli będą związane z wprowadzaniem na rynek innowacyjnych produktów i usług.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 5/2015 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści piętego numeru czasopisma.