Roman Kotapski
Projektant i wdrożeniowiec systemów budżetowania
i controllingu, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o.

Michał Pryszczewski
Pełnomocnik Dyrektora Strefy Kultury Wrocław

Nastały dziwne czasy dla branży artystycznej. Czas pandemii ograniczył do minimum możliwość korzystania z wydarzeń kulturalnych w postaci wszelkich występów. Jesienią 2020 r. nastąpiła „samoizolacja” społeczeństwa wzmocniona rozporządzeniami sprowadzającymi się do wytycznych „zostań w domu”. Cóż, taki czas. Może to jest właśnie moment na przygotowanie się do przyszłości i pochylenia nad możliwościami realizacji wydarzenia artystycznego pod względem organizacyjnym, jak i finansowym.

Wydarzenie artystyczne, niezależnie czy jest nastawione na zysk, czy też jest wydarzeniem niekomercyjnym, często zwanym ,,misyjnym”, musi być zaplanowane pod względem organizacyjnym, jak i finansowym. Zaplanowanie wydarzenia artystycznego, np. koncertu, występu kabaretu, sztuki teatralnej, wymaga znajomości specyfiki tego typu produktu. Natomiast sporządzenie jego kosztorysu czy budżetu wymaga odzwierciedlenia sposobu organizacji i znajomości zasobów niezbędnych do jego realizacji.

W artykule będzie pokazana organizacja wydarzenia artystycznego na przykładzie produkcji występu kabaretu wraz z kosztorysem tego typu wydarzenia. Kabaret to forma widowiska, która cieszy się największą popularnością i rentownością spośród wszystkich propozycji estradowych, poczynając od spektakli teatralnych, poprzez koncerty czy pokazy taneczne.

Organizacja występu kabaretu

Najpierw trzeba mieć pomysł na sam występ kabaretu. Jest to punkt wyjścia do znalezienia wykonawcy, a następnie miejsca oraz terminu występu. W dużej mierze zależy to od popularności grupy, czyli grupy docelowej odbiorców. Również od terminu rzeczywistego występu.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 1/2021 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 1/2021.