Roman Kotapski
projektant i wdrożeniowiec systemów budżetowania i controllingu, Prezes Zarządu MARINA Sp . z o.o.

Oczyszczalnie ścieków są różnej wielkości, możliwości ich przerobu lub technologie oczyszczania ścieków także są zróżnicowane. Te podstawowe czynniki mają wpływ na ujmowanie kosztów działalności oczyszczalni ścieków w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Innymi ważnymi kryteriami, które wpływają na ujmowanie kosztów działalności oczyszczalni ścieków, są zapotrzebowanie ze strony kadry menedżerskiej oraz potrzeby sprawozdawcze lub planistyczno-kontrolne, w tym ujmowanie tych kosztów w taryfie na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Koszty działalności oczyszczalni ścieków według układu kalkulacyjnego

Z rozmów przeprowadzonych z wyższą kadrą menedżerską, kierownikami oczyszczalni ścieków, podczas
autorskich wdrożeń systemów budżetowania oraz zakładowych planów kont w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, wynika, że wyłączne przedstawienie łącznych kosztów działalności oczyszczalni z uwzględnieniem pozycji kalkulacyjnych koszów w praktyce nie jest zadowalające. Skutkuje to tym, że koszty te nie są właściwie planowane ani kontrolowane. W konsekwencji trudno właściwie zarządzać nimi na poziomie przedsiębiorstwa. Szczególnie w aspekcie powołania w przyszłości urzędu regulacyjnego taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Koszty działalności oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem kosztów procesów

Niedostatek informacyjny w zakresie kosztów działalności oczyszczalni ścieków był niwelowany przez wdrażane systemy budżetowania oraz nowe zakładowe plany kont. Koszty działalności oczyszczalni ścieków powinny uwzględniać przynajmniej:
❙❙ wyodrębnione istotne procesy związane z jej działalnością,
❙❙ istotne miejsca powstawania kosztów,
❙❙ koszty zasobów ludzkich,
❙❙ koszty zarządzania,
❙❙ koszty utrzymania terenu oczyszczalni ścieków.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 8/2017 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 8/2017.