Roman Kotapski
projektant i wdrożeniowiec systemów budżetowania i controllingu, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o.

Poznanie całkowitych kosztów leczenia pacjenta w szpitalu wbrew pozorom nie jest sprawą prostą. Dojście do celu wymaga jednak znajomości poszczególnych elementów całego ,,łańcucha” kosztów. Elementy te dotyczą kosztów pobytu pacjenta na izbie przyjęć, następnie na oddziale szpitalnym, kosztów usług pracowni diagnostycznych (np. USG, RTG, EEG), kosztów operacji pacjenta czy kalkulacji i ustalenia kosztów jednostkowych wykorzystania zasobów np. bloku operacyjnego.

W niniejszym artykule pokazujemy koszty działalności izby przyjęć. Ich znajomość pozwala w konsekwencji przyporządkować tę część kosztów leczenia pacjenta w szpitalu do kosztów całkowitych jego pobytu w szpitalu. Izba przyjęć jest jednostką organizacyjną szpitala. Pracuje w ruchu ciągłym. Jej podstawowymi zadaniami są: udzielenie pomocy medycznej, przeprowadzenie wstępnej diagnostyki,
przeprowadzenie konsultacji lekarskich, udzielenie pomocy ambulatoryjnej oraz załatwienie formalności związanych z przyjęciem na oddział szpitalny czy prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej. Pacjenci zgłaszają się do izby przyjęć samodzielnie na podstawie skierowania, w stanie zagrożenia życia czy pogorszenia stanu zdrowia lub są przywożeni przez karetki pogotowia ratunkowego. Mogą
być następnie zakwalifikowani na odpowiedni oddział szpitalny i hospitalizowani lub po udzieleniu konsultacji wypisani do domu.

Izba przyjęć składa się najczęściej z rejestracji, poczekalni, gabinetu zabiegowego, sali chorych, w której odbywają się badania lekarskie i konsultacje, izolatki, sali intensywnego nadzoru, która jest wyposażona w niezbędny sprzęt do podejmowania działań ratunkowych w stanach zagrożenia życia. Na wyposażeniu izby przyjęć jest aparatura i sprzęt medyczny, m.in. zestaw reanimacyjny, aparaty do mierzenia ciśnienia, elektrokardiograf. W razie potrzeby można też wykorzystać inny sprzęt i aparaturę medyczną, które znajdują się na terenie szpitala. Dojazd i dojście do izby przyjęć muszą być dogodne i oznakowane. Możliwość dojazdu do izby przyjęć muszą mieć także karetki pogotowia ratunkowego.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 2/2016 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 2/2016.