Roman Kotapski
projektant i wdrożeniowiec systemów budżetowania i controllingu,
Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o.

W tym opracowaniu odpowiadamy na pytanie Czytelniczki dotyczące kwalifikacji kosztów napraw gwarancyjnych do kosztów sprzedaży: „W prawie każdym podręczniku do rachunkowości oraz wzorcowych planach kont koszty napraw gwarancyjnych sprzedanych wyrobów kwalifikuje się w ciężar kosztów sprzedaży. Natomiast w artykule pt. zagubione koszty sprzedaży(„Controlling i Zarządzanie” nr 2, s. 25) autor pisze, że: nie można zgodzić się też z kwalifikacją kosztów napraw gwarancyjnych do kosztów sprzedaży. Koszty napraw gwarancyjnych są związane bezpośrednio z użytkowaniem wyrobów gotowych, a nie z ich sprzedażą, chyba że naprawy powstały w wyniku np. transportu do klienta czy przy montażu. Dotychczas w przedsiębiorstwie, w którym pracuję, zawsze koszty napraw gwarancyjnych zaliczano do kosztów sprzedaży. Czy w takim przypadku zmienić jednak kwalifikację kosztów napraw gwarancyjnych? I jak je inaczej przedstawić?”.

Odpowiadając na pytanie naszej Czytelniczki, należy w pierwszej kolejności zdefiniować, co to są koszty sprzedaży i co to jest gwarancja. W literaturze dotyczącej rachunkowości koszty sprzedaży na ogół dzieli się na koszty bezpośrednie sprzedaży i koszty ogólne sprzedaży.

KOSZTY BEZPOŚREDNIE SPRZEDAŻY
Do kosztów bezpośrednich sprzedaży zalicza się przeważnie koszty skompletowania dostaw wyrobów lub towarów, opakowań, załadunku wyrobów lub towarów, pakowania wyrobów dokonywanego poza komórkami produkcji, transportu, ubezpieczenia wyrobów lub towarów w czasie transportu, a także koszty usług spedycyjnych, podatek akcyzowy i koszty napraw gwarancyjnych sprzedanych wyrobów gotowych. Jako inne koszty sprzedaży wymienia się tu koszty uczestnictwa w wystawach, targach, koszty reklamy itp. Ewidencjonuje się je na koncie „Koszty sprzedaży”, jeśli prowadzona jest ewidencja kosztów w zespole 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 6/2015 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 6/2015.