Marcin Pielaszek
wiceprezes WIP Controlling Sp. z o.o., adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Problemem wielu podmiotów leczniczych jest przejściowe lub permanentne występowanie nadmiaru potencjału. Sytuacja ta może mieć różne podłoże. Wpływać mogą na to wymogi medyczne, przepisy prawne, jak i skutki nie trafi onych decyzji ekonomicznych. W artykule prezentujemy aktualne podejście w zakresie identyfikacji i kalkulacji kosztów niewykorzystanego potencjału wypracowane w ramach projektu „Nowoczesne zarządzanie
w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”.

Zaproponowane podejście może być podstawą do wypracowania rozwiązań mających na celu optymalizację tego potencjału, a więc w konsekwencji redukcję jego kosztów. Potencjalne obszary takich rozwiązań zostały przedstawione w ostatniej części artykułu.

Gotowość a niewykorzystany potencjał
Cechą charakterystyczną większości zasobów zaangażowanych w realizację świadczeń opieki zdrowotnej jest ich relatywnie długoterminowe zaangażowanie. Liczba personelu medycznego, urządzeń, sal chorych, gabinetów zabiegowych itp. jest względnie stała niezależnie od stopnia zapotrzebowania na nie przy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej. Dlatego w terminologii rachunku kosztów zasoby te nazywane są często zasobami zaangażowanymi. Inaczej jest w przypadku tzw. zasobów elastycznych, takich jak leki czy wyroby medyczne, których zużycie jest elastycznie dopasowywane do bieżących potrzeb.
W większości podmiotów leczniczych udział kosztów zasobów elastycznych jest jednak znacznie niższy niż zasobów zaangażowanych. W sytuacji gdy zapotrzebowanie na zasoby zaangażowane będzie niższe niż ich bieżąca dostępność, pojawi się niewykorzystany potencjał, którego koszty jest zmuszony ponosić podmiot leczniczy. Takie niewykorzystanie może mieć dwojakie podłoże.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 4/2015 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści czwartego numeru czasopisma.