Tomasz M. Zieliński
Prezes Zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.
oraz Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Nowoczesne przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z tego, że głównym czynnikiem ich sukcesu jest koncentracja na klientach. De facto to właśnie klienci wpływają na portfel wytwarzanych produktów, świadczonych usług oraz na sposób ich sprzedaży i dostarczania. Budując relacje z klientami, ustalając ceny sprzedaży i politykę rabatową, nie można brać pod uwagę wyłącznie kosztów wytworzenia dla nich produktów, zakupu sprzedanych towarów lub świadczenia im usług, ponieważ coraz większego znaczenia nabierają koszty sprzedażowej, logistycznej, marketingowej i posprzedażowej obsługi klientów.
Wszystko to sprawia, że przedsiębiorstwa poszukują nowoczesnych rozwiązań w obszarze controllingu
i rachunkowości zarządczej, które uwzględniają również problem kalkulacji kosztów obsługi i rentowności klientów.

Z jednej strony konieczne jest odzwierciedlenie zróżnicowanych warunków sprzedażowej, logistycznej, marketingowej i posprzedażowej obsługi poszczególnych klientów. Z drugiej strony konieczne jest zapewnienie informacji wspierającej wyznaczanie szczegółowych celów zarządczych oraz pokazanie korzyści z osiągania tych celów lub konsekwencji finansowych ich nieosiągnięcia.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów jest koncepcją rachunku kosztów, która wychodzi naprzeciw
nowoczesnym przedsiębiorstwom. Podejmuje on zarówno problem przyczynowo-skutkowego kalkulowania kosztów obsługi i rentowności klientów, jak i wsparcia menedżerów w wyznaczaniu szczegółowych celów
i monitorowaniu ich wykonania.

Zaprezentowany w tym artykule przykład przedsiębiorstwa handlowego pokazuje istotę, zastosowania,
potencjał informacyjny oraz możliwości wykorzystania zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA) do kalkulacji kosztów logistycznej obsługi klientów oraz do osiągania doskonałości operacyjnej w tym obszarze.

Warto podkreślić, że przykład ten można odnieść również do działalności przedsiębiorstw produkcyjnych,
które samodzielnie prowadzą swoje procesy sprzedażowe i logistyczne.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 2/2018 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 2/2018.