Koszty bezpośrednie klienta – transport i magazynowanie

Marta Celej
CEO spółki doradczej Create Value Sp. z o.o.

Poziom cen produktów oferowanych naszym klientom stanowi punkt zapalny w wielu dyskusjach prowadzonych na szczeblu zarządczym. Z jednej strony zależy nam na tym, żeby sprzedać jak najwięcej, czyli osiągnąć jak najwyższą wartość obrotu, z drugiej jednak strony chcemy maksymalizować nasze marże. Mimo że nie istnieje „złoty środek” na to, by sprzedawać dużo i drogo, to jednak – dzięki świadomości wszystkich składników wpływających na ostateczny koszt wyrobu finalnego – możemy tak kształtować relacje z naszymi odbiorcami, by zachęcić ich do działań sprzyjających optymalizacji kosztowej. W ten sposób nasi odbiorcy mogą sami wypracować sobie odpowiedni rabat. Aby podejście proefektywnościowe mogło mieć praktyczne zastosowanie w tym aspekcie, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej kalkulacji poszczególnych grup kosztów i ich nośników, tak aby móc na tej podstawie podejmować skuteczne decyzje.

Przykład zastosowania wielomarżowego rachunku kosztów do kształtowania polityki cenowej względem odbiorców zostanie przedstawiony na przykładzie spółki Ararat, dystrybutora podzespołów i części zamiennych dla asortymentu elektronicznego.

Spółka Ararat posiada trzy magazyny pełniące rolę hubów zaopatrujących lokalne magazyny każdego ze 150 oddziałów zlokalizowanych na terenie Europy. Struktura regionalna sprzedaży podzielona jest na makroregiony: Polska, Wschód (Rosja, Ukraina, Białoruś, Rumunia, Bułgaria itd.), Północ (Litwa, Łotwa, Estonia, Norwegia, Finlandia, Szwecja itd.), Południe (kraje od Czech i Słowacji aż po Grecję) oraz Zachód (od Niemiec po Irlandię i Portugalię). Magazyny-huby zlokalizowane są w Rumunii (Kluż-Napoka – HUB1), Polsce (Szczecin – HUB2) oraz w Niemczech (Fryburg – HUB3). Całość struktury logistyki obsługiwana jest centralnie w oparciu o harmonogramy
dostaw, optymalizację stanów magazynowych (zlecenia przesunięć międzymagazynowych) oraz strukturę zamówień. Można wyróżnić trzy typy transportu: HUB, czyliprzesunięcia towarów między głównymi magazynami, BRANCH, czyli przepływ towarów między magazynami a oddziałami, oraz CLIENT, czyli dowóz towarów do odbiorców.

Należy zwrócić uwagę, że dostawy odbywają się w trybie just-in-time, co wiąże się z wielokrotnymi wyjazdami kierowców w ciągu dnia.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 1/2020 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 1/2020.