Paulina Rogawska
Polskie Północne Pierze i Puch Sp. z o.o.

Grzegorz Bucior
Dyrektor Finansowy firmy Polskie Północne Pierze i Puch Sp. z o.o.

Konstrukcja i funkcjonowanie rachunku kosztów w przedsiębiorstwie wytwarzającym wyroby są ściśle zdeterminowane przez jego profil produkcyjny. Specyficzne procesy produkcyjne wymagają stosowania szczególnych metod w ramach rachunku kosztów, co w największym stopniu odnosi się do kalkulacji. Dotyczy to między innymi przedsiębiorstw wytwarzających tzw. produkty sprzężone, czyli takie, których wytworzenie następuje w jednym procesie technologicznym. Zwykle jako rezultat produkcji sprzężonej powstaje produkt główny, najbardziej pożądany, oraz produkty o mniejszej wartości zbywczej lub użytkowej. Stanowi to wyzwanie dla właściwego ustalenia kosztu wytworzenia wyrobów.

Specyfika produkcji sprzężonej

W wielu branżach efektem działalności wytwórczej są nie tylko główne produkty, ale również produkty dodatkowe, poboczne. Taka sytuacja występuje w przedsiębiorstwach stosujących procesy technologiczne, w wyniku których powstają dwa bądź powstaje więcej wyrobów mających różne cechy użytkowe. Procesy takie nazywane są sprzężonymi lub łącznymi, a produkcję charakteryzującą się takimi procesami
– produkcją sprzężoną (łączną). Produkcję sprzężoną można inaczej określić jako rodzaj działalności wytwórczej, w której wykorzystując jeden surowiec lub zestaw surowców otrzymuje się kilka rodzajów produktów. Podstawową cechą takiej produkcji jest brak możliwości (ewentualnie – brak opłacalności) wyprodukowania jednego asortymentu produktu bez tworzenia innych produktów. Zakłada się, że w warunkach produkcji sprzężonej wytwarzanie kilku wyrobów jest przymusowe i wytwórca nie ma na to wpływu lub ewentualny wpływ, choć możliwy, byłby nieopłacalny ze względu na finalny koszt uzyskanych wyrobów.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 1/2021 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 1/2021.