Aneta Kowal
Farmaceuta

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą dąży do maksymalizacji zysku. Dokładnie tak samo jest w przypadku prowadzenia apteki ogólnodostępnej. Znaczącą różnicą jest jednak fakt, że apteka jest placówką ochrony zdrowia, która ma liczne wymogi i ograniczenia prawne wpływające na jej funkcjonowanie. Podstawowy przychód takiego przedsiębiorstwa pochodzi ze sprzedaży leków na receptę i bez recepty, suplementów diety, wyrobów medycznych, a także innych produktów, np. kosmetyków. Polityka cenowa obejmująca asortyment dostępny bez recepty, jak również część leków na receptę, pozwala na samodzielne decydowanie przez przedsiębiorstwo o wysokości narzuconej marży.

Ustaloną odgórnie cenę, identyczną w każdej aptece, mają leki na receptę, które znajdują się na liście leków refundowanych. W asortymencie aptecznym wyjątek stanowią leki recepturowe, czyli wykonywane w aptece z przepisu lekarza, ponieważ przedsiębiorstwo nie jest w stanie od razu określić poziomu zysku z ich przygotowania. Na kwotę otrzymanego za te leki wynagrodzenia mają wpływ trzy elementy. Cena takiego leku składa się z kosztu poszczególnych składników, opakowania, a także taksy laborum, powiększonych o 25% marżę. Do wyceny nie wlicza się kosztów etykiet, korków, podkładek i innych materiałów zużytych do produkcji leku, za które musi zapłacić przedsiębiorca.  Wysokośćtaksy jest odgórnie określona w rozporządzeniu i wynosi 12,33 zł dla leków niewymagających warunków wysokiej czystości mikrobiologicznej oraz 24,66 zł dla leków wykonywanych w warunkach jałowych, w ilościach określonych w tym samym rozporządzeniu. Taksa laborum, czyli koszt wykonania leku, jest wartością stałą, niezmienną od 2005 r. Brak waloryzacji tego składnika wpływa na obniżenie wyniku na produkcji, choćby biorąc pod uwagę tylko wzrost wynagrodzeń za pracę, a przecież przedsiębiorca ponosi również inne koszty związane z utrzymaniem receptury. Zatem zapłata za lek jest różnicowana jedynie przez cenę substancji i opakowań, co może wpływać na nieuzasadnione ekonomicznie zwiększanie poziomu wydatków na refundację leków, w których zakup składników i opakowań po najwyższej cenie jest dla przedsiębiorcy najbardziej opłacalny.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 1/2021 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 1/2021.