Beata Zborowska
Partner, Mastery of Management

Grono interim managerów w Polsce szacuje się na około 1500 osób. Rocznie rynek ten rośnie średnio o 15%, a prognozy na kolejne lata są równie pozytywne. Decydenci w polskich firmach coraz częściej decydują się na taki model współpracy ze specjalistami. Co przemawia za tym rozwiązaniem i czy nad Wisłą czeka nas swoisty boom na interim management?

Idea interim managementu rozwija się w Polsce już od około 10–15 lat i choć pod względem popularności usługi daleko nam jeszcze do krajów zachodnich, takich jak np. Wielka Brytania czy Niemcy, jednak z każdym rokiem zwiększa się liczba projektów realizowanych w tej formule. Przedsiębiorcy, stojąc przed wyborem rekrutacji nowego pracownika, zatrudnienia konsultanta z firmy doradczej bądź nawiązania współpracy z interim managerem, coraz częściej wybierają to ostatnie rozwiązanie. Wynika to przede wszystkim ze zwiększającej się świadomości usługi wśród właścicieli i kadry menedżerskiej firm – tego, kim jest interim manager, w jakich sytuacjach warto zdecydować się
na współpracę z nim, oraz tego, jakie są korzyści z interim managementu.

Kiedy interim manager będzie słusznym wyborem?

Zacznijmy od przypomnienia, kim jest interim manager oraz czym jego rola w organizacji różni się od konsultanta z firmy doradczej, bo niekiedy właśnie z usługami konsultingowymi bywa błędnie kojarzony. Tymczasem założenia tej drugiej metody daleko wykraczają poza klasyczny konsulting czy doradztwo biznesowe.

Interim manager jest nazywany często menedżerem do zadań specjalnych lub tymczasowym, co wynika głównie z jego roli pełnionej w firmie. Interim wkracza do organizacji w ściśle określonym celu, a rezultatem jego pracy jest uzyskanie jasno zdefiniowanego efektu. To właśnie ten ostatni element, czyli rozliczenie na podstawie wypracowanych rezultatów biznesowych, stanowi główną korzyść dla przedsiębiorców i przewagę w stosunku do tradycyjnych usług doradczych.

Interim management znacząco różni się od konsultingu także kompleksowością usługi. A mianowicie zadaniem tymczasowego menedżera jest nie tylko analiza sytuacji w firmie i diagnoza występujących problemów biznesowych, ale również ich rozwiązanie. Interim manager odpowiada za znalezienie i wdrożenie rozwiązania naprawczego, podczas gdy konsultanci zwykle dokonują tylko audytu wewnątrz organizacji i rekomendują możliwe sposoby wyjścia z kryzysu. Nie uczestniczą już jednak w procesie wdrożeniowym i nie odpowiadają za jego skuteczność. Domeną interima jest natomiast samodzielna realizacja i nadzór procesu implementacji zaproponowanego rozwiązania wraz z pełnym monitoringiem efektów i ewentualną optymalizacją, tak by skutkiem prac była pełna likwidacja problemu, z jakim borykała się dana firma, a organizacja odniosła wymierne korzyści z zaprojektowanego i wdrożonego rozwiązania.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 6/2018 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 6/2018.