Małgorzata Sobońska-Szylińska
Partner Gekko TAXENS

Paweł Młyński
Partner Gekko advisoryNOW

Jednym z priorytetów w każdej organizacji jest z jednej strony bezpieczeństwo (rozumiane jako zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi i prawnymi), a z drugiej – efektywność realizowanych procesów. Niestety, nierzadko jest tak, że oba te cele są ze sobą w ostrym konflikcie. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa generuje często konieczność stworzenia dodatkowych procesów, muszą być realizowane dodatkowe czynności, co w rezultacie negatywnie odbija się na efektywności. Działania optymalizacyjne często prowadzą do rezygnacji z wykonywania niektórych zadań, powodują skrócenie przebiegu albo przyśpieszenie realizacji procesów, co może przełożyć się negatywnie na kwestie bezpieczeństwa. Czy da się w takim razie pogodzić oba te cele, czy też trzeba jasno wskazać priorytet?

Spójrzmy na to zagadnienie na przykładzie bezpieczeństwa zarządzających przedsiębiorstwem w kontekście procesów finansowych (i biznesowych z nimi powiązanych) wpływających na rozliczenia podatkowe oraz obowiązki informacyjne wobec organów administracji publicznej.

Jak zapewnić bezpieczeństwo zarządzającym przedsiębiorstwem?

Istotnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa w zmieniającym się nieustannie otoczeniu prawnym jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom podejmującym decyzje związane z prowadzeniem spraw przedsiębiorstwa, zwłaszcza w kontekście przepisów prawa podatkowego.

Można to osiągnąć poprzez wdrożenie kompleksowych regulacji odnoszących się w przedsiębiorstwie do zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną skarbową pracowników przedsiębiorstwa za czyny zabronione pod groźbą kary, wynikające z rozliczeń podatkowych oraz obowiązków informacyjnych wobec organów podatkowych. Często niezbędne jest również zmodyfikowanie dotychczasowych lub opracowanie nowych procedur podatkowych w przedsiębiorstwie.

Rozwiązania te dotyczą przede wszystkim:
❙ precyzyjnego alokowania zakresu zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób za ich obowiązki pracownicze,
❙❙ zminimalizowania ryzyka powstania nieprawidłowości w obszarze rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa, jak również bezpodstawnego nakładania sankcji karnych skarbowych na osoby niemające związku z popełnieniem konkretnego czynu (w tym osoby odpowiedzialne za finanse przedsiębiorstwa na szczeblu zarządczym),
❙❙ zminimalizowania ryzyka przypisania przedsiębiorstwu odpowiedzialności na podstawie ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Co to może oznaczać? Bardzo często, niestety, rzeczywista minimalizacja tych ryzyk oznacza jednoczesny wzrost
liczby procedur, autoryzacji i zadań w realizowanych procesach, mogą pojawić się też nowe procesy.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 2/2019 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 2/2019.