Robert Loranc
Prezes Zarządu Loranc & Partners Sp. z o.o.
Licencjonowany Syndyk, Senior Interim Manager

Nareszcie upadłość nie będzie musiała oznaczać likwidacji firm, a przedsiębiorcy nie będą dłużej za wszelką cenę zwlekać z podejmowaniem właściwych kroków prawnych. W końcu priorytetem stanie się kontrolowane uzdrawianie firm, nad czym wspólnie będą pracowali dłużnicy i wierzyciele wspierani przez profesjonalnych doradców restrukturyzacyjnych, w miejsce odbywającej się pod rządami aktualnych przepisów prawa walki o wyrywanie sobie z rąk resztek majątku. Nowe przepisy restrukturyzacyjne mogą zapewnić przedsiębiorstwom większą szansę na gospodarcze przetrwanie, a nawet rewitalizację biznesu. Wiele będzie zależało od tego, jakich doradców restrukturyzacyjnych sobie wybiorą.

Prawo restrukturyzacyjne, które wchodzi w życie już od 1 stycznia 2016 r., wprowadza fundamentalne zmiany. Zamiast obowiązującego dotychczas kompletnie nieefektywnego postępowania upadłościowego w wersji układowej albo likwidacyjnej będzie obowiązywało zupełnie osobne Prawo restrukturyzacyjne. Daje ono dłużnikom do wyboru aż cztery drogi dojścia do zawarcia układu z wierzycielami.

Na wejście w życie nowych przepisów czekają też instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy, które obecnie nie mogą skorzystać z możliwości zawarcia układu, bo są wyjęte spod działania prawa upadłościowego. Od stycznia przyszłego roku podmioty te będą mogły już zawierać układ z wierzycielami.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 5/2015 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści piątego numeru czasopisma.