Marta Celej
Prezes Zarządu spółki doradczej Create Value Sp. z o.o.

Target Costing (rachunek kosztów docelowych) jest próbą optymalizacji kosztów produktu w całym okresie jego produkcji i dystrybucji z uwzględnieniem jego przewidywanych przyszłych cen rynkowych oraz wolumenu sprzedaży. Rachunek ten ma na celu optymalizację kosztową przy uwzględnieniu cyklu życia produktu. Jest więc narzędziem mającym nam podpowiedzieć, jak zarządzać danym asortymentem, biorąc pod uwagę przyszłe długoterminowe uwarunkowania.
W artykule pokazujemy praktyczne przykłady zastosowania tej koncepcji w przedsiębiorstwie.
Ułatwi to odpowiedź na pytanie, czy koncepcja ta stanowi jedynie teoretyczny model, mogący co najwyżej wyznaczyć ogólne kierunki działań, czy też może być skutecznym narzędziem wspomagającym praktyczne zarządzanie produktem.

Jeżeli prowadzimy działalność w danej branży i specjalizujemy się w określonych produktach bądź usługach,
z reguły nasze doświadczenie pozwala nam ocenić ich ekonomiczne parametry oraz ich rozkład w czasie.
Do najważniejszych informacji należą tu m.in.:
❙❙ okres, przez jaki będzie możliwa sprzedaż produktu w niezmienionej formie w wolumenie pozwalającym na osiągnięcie progu rentowności,
❙❙ możliwe do realizacji przyszłe ceny rynkowe i ich rozkład w czasie,
❙❙ przyszła wielkość sprzedaży (w różnych wariantach cenowych),
❙❙ szacowany poziom kosztów stałych i zmiennych,
❙❙ koszty związane z powstawaniem nowego produktu oraz jego modyfikacji,
❙❙ wrażliwość wielkości sprzedaży na zmiany ceny (elastyczność cenowa).
Aby odpowiedzieć na te i inne pytania, zgodnie z koncepcją rachunku kosztów docelowych powinniśmy powołać interdyscyplinarny zespół złożony z przedstawicieli działów produkcyjnych, konstrukcyjnych, badawczo-rozwojowych, marketingu oraz finansowych. Dzięki temu opracowane rozwiązania będą rzetelne, realne oraz dostosowane do uwarunkowań naszego przedsiębiorstwa.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 1/2016 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 1/2016.