Paweł Rafalski
Lider Obszaru Firm Członkowskich Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów
Prezes Zarządu firmy Solet Sp. z o.o

Po około 100 latach skutecznego stosowania w milionach przedsiębiorstw klasyczne planowanie i budżetowanie stało się nieco „przykurzone”. Narastająca dyskusja i krytyka rozwiązań controllingowych w tym obszarze doczekała się mocnej riposty Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV w postaci koncepcji Modern Budgeting. Młodego wina nie wlewa się jednak do starych bukłaków. W ślad za koncepcją powstała nowoczesna przestrzeń planowania Bnovation łącząca świat controllerów i menedżerów wokół idei budżetowania, które nadal pozostaje jednym z najważniejszych narzędzi stosowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

MŁODE WINO ICV: MODERN BUDGETING
Spojrzenie na działalność ponad sześciu tysięcy przedsiębiorstw, członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV, oraz analiza poszczególnych studiów przypadków dowodzi jednego: planowanie i budżetowanie są najważniejszymi i najpowszechniej stosowanymi narzędziami controllingu. Pomimo tak wielkiego znaczenia przypisywanego budżetowaniu nadal nie ustaje dyskusja dotycząca jego efektywności. Krytyka planowania i budżetowania zaostrzyła się zwłaszcza w kontekście dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia – w tym przede wszystkim dynamiki rynków.

W związku z tym ICV powołało do życia zespół roboczy składający się z ponad 50 członków pochodzących ze świata nauki, doradztwa oraz praktyki biznesowej. Na przestrzeni ostatnich lat zespół ten przygotował opartą na podstawach teoretycznych, ale jednocześnie kompletną, spójną i możliwą do zastosowania w praktyce koncepcję Modern Budgeting. Koncepcja ta odwołuje się do źródła efektywnego planowania, w ramach którego strategia, cele oraz system zarządzania stanowią system naczyń połączonych zamiast front walki wrogich sobie obozów. Najważniejsze wartości Modern Budgeting zostały wyrażone w formie sześciu głównych zasad podzielonych na dwie kategorie: fundamenty (czyli co?) oraz rekomendacje (czyli jak?).

Fundamenty Modern Budgeting określają, co przede wszystkim powinno zostać ujęte w procesie planowania, aby odznaczał się on efektywnością w przestrzeni całego przedsiębiorstwa. Z tego punktu widzenia łańcuch wartości i organizacja muszą zajmować miejsce centralne. Zamiast wielu szczegółowych wskaźników istotne jest jasne formułowanie oraz komunikowanie celów kryjących się za poszczególnymi planami i budżetami.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 6/2015 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 6/2015.