Jacek Folga
controller w firmie z branży FMCG

Działy finansowe poszukują nowej roli, która wzmocni ich funkcję i wyzwoli ich potencjał do lepszego wspierania biznesu. Bardzo dobrą drogą jest stosowanie tych miar rozwoju firmy, które angażują wszystkie funkcje niezbędne do pracy poza tradycyjnym silosem. Jednym z takich narzędzi jest model ROTA (Return on Total Assets).

Model ROTA jest dobrym narzędziem pokazującym, jakie są główne czynniki wzrostu wartości dla właścicieli. Integrując cały zespół, umożliwia poprawę sprawności operacyjnej. W tym artykule krótko prezentujemy, jak obliczyć ROTA i jak wykorzystać go do współpracy między różnymi działami.
Jak się liczy ROTA?
Wskaźnik ROTA oblicza się według wzoru:
ROTA = EBIT / aktywa razem
Wskaźnik ten prezentuje, jak efektywnie aktywa są wykorzystywane przez przedsiębiorstwo. Analiza poszczególnych składowych wskaźnika pozwala nam określić, jak wydajnie wykorzystywane są aktywa pozostające w dyspozycji. Dokładna analiza wyników wymaga bardziej szczegółowej dekompozycji wskaźnika. Poszczególne składowe odniesiemy do wartości sprzedaży, która determinuje zarówno EBIT, jak i obrotowość aktywów.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 2/2015 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści drugiego numeru czasopisma.