Wojciech Próchnicki
controller finansowy w firmie nazwa.pl

Przy tworzeniu planów nowych inwestycji w przedsiębiorstwie z jednej strony pokazywane są przychody, które firma spodziewa się dzięki nim osiągnąć, z drugiej zaś – koszty, jakie należy ponieść w celu realizacji nowego przedsięwzięcia. Jak wiadomo, przychody nie są jednoznaczne z wpływami, a koszty z wydatkami. Dodatkowo klasyfikacje kosztów i wydatków możemy wprowadzić na wydatki inwestycyjne (wydatki inwestycyjne na rozwój produktu – tworzą one wartość majątku) oraz koszty operacyjne (koszty ponoszone na użytkowanie i eksploatację przedmiotu inwestycji).

Częstym błędem popełnianym w przypadku przygotowywania prognozy inwestycji jest mieszanie w jednym zestawieniu kosztów z wydatkami, co, niestety, nie daje szansy określenia rentowności projektu w sposób rzetelny. Projekt inwestycyjny powinien być określony w dwóch kwestiach:
1) wynikowej – np. wartościowa i procentowa EBITDA,
2) płynności finansowej – zapotrzebowanie na środki pieniężne podczas trwania projektu oraz stan środków na koniec projekty (czyli ile gotówki w przyszłości przyniesie dana inwestycja).
W artykule tym pokażemy przykład inwestycji w rozszerzenie parku maszynowego o nową maszynę, która pozwoli na produkowanie nowego rodzaju produktu.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 2/2015 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści drugiego numeru czasopisma.