Maciej Kędracki
Marketing Manager w Controlling Systems Sp. z o.o.

Przykłady wykorzystania w firmach produkcyjnych

Z dużym zainteresowaniem przyglądam się efektom, jakie osiągają użytkownicy systemów do controllingu. Na podstawie wieloletnich obserwacji mogę stwierdzić, że najciekawsze projekty wdrożeniowe i jednocześnie takie, które przynoszą wymierne efekty dla przedsiębiorstw, są tam, gdzie system controllingowy – oprócz zastosowań typowo finansowych – służy także wsparciu działań innych obszarów w organizacji.

U jednego z użytkowników tego typu narzędzia – producenta z branży automotive – to właśnie controlling produkcji czy też nadzór i kontrola celów sprzedażowych są głównymi zadaniami systemu controllingowego. Oprócz zastosowań typowo finansowych służy on także wsparciu
działań poprawiających jakość produkcji – głównie poprzez analizę braków, diagnozowanie ich przyczyn i miejsc powstawania oraz minimalizowanie strat na linii produkcyjnej.

Wspomaganie poprawy efektywności

Aplikacja do controllingu wspomaga planowanie i kontrolę realizacji zakupów środków trwałych i amortyzacji, analizę zatrudnienia i kosztów pracowniczych oraz innych obszarów controllingu operacyjnego i finansowego. Jak zatem widać, system do controllingu to nie tylko aplikacja
służąca interpretacji i kontroli zdarzeń stricte finansowych, ale także narzędzie wspomagające każdy z działów przedsiębiorstwa w poprawie efektywności, a tym samym w osiągnięciu jak najlepszego wyniku firmy jako całości.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 2/2016 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 2/2016.