Paulina Hejducka
Marketing Manager w firmie Solemis Group Sp. z o.o.

Budżetowanie i zarządzanie finansami na przestrzeni lat staje się kluczowymi funkcjami nowoczesnych przedsiębiorstw. Bez odpowiednich narzędzi informatycznych i modelowych rozwiązań firmy nie są w stanie poradzić sobie z finansowaniem rozwoju, rosnącą z każdym miesiącem konkurencją na rynku, a tym samym przetrwaniem…

Kluczową zaletą wdrożenia systemów informatycznych wspomagających budżetowanie jest automatyzacja prac, która przede wszystkim oszczędza czas specjalistów ds. finansów oraz daje im pewność panowania nad procesami. Ponadto – co bardzo ważne – umysł ludzki nie jest nieomylny i nie jest w stanie zapamiętać ogromnych ilości danych spływających codziennie do działów finansowych. Dlatego tak ważne jest, aby zastępować te elementy narzędziami informatycznymi, które w porę będą wychwytywać błędy i informować o nieprawidłowościach.

DLACZEGO SPECJALIŚCI FINANSOWI PRZYGOTOWUJĄ BUDŻET ROCZNY?

Obecnie częstym scenariuszem powtarzającym się w przedsiębiorstwach jest obraz specjalisty ds. finansów, który przygotowuje szczegółowe budżety roczne, aby dzięki temu osiąg nąć jeden lub więcej celów.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 5/2019 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 5/2019.