Marta Celej
Prezes Zarządu spółki doradczej Create Value Sp. z o.o.

Na dźwięk słowa „ISO” lub „system zarządzania jakością” wielu z nas zaczyna czuć się nieswojo. Dotychczas bowiem system ten kojarzył się ze stertami dokumentacji, mnóstwem formularzy do wypełnienia, koniecznością uzyskania wielu podpisów oraz ciągłym wyjaśnianiem niezgodności podczas uciążliwych audytów. Na szczęście proceduralno-nakazowy charakter tej normy należy już do przeszłości. We wrześniu kończy się okres przejściowy, zgodnie z którym wszystkie certyfikowane przedsiębiorstwa są zobowiązane do przejścia na nową wersję standardu. Zdecydowanie odchodzą one od dokumentacji i sztywnych reguł na rzecz podejścia biznesowego, analizy ryzyka i spójności zarządzania na wszystkich szczeblach. Połączenie zarządzania jakością z zarządzaniem biznesem stanowi ciekawe wyzwanie dla controllingu. W artykule przedstawię jeden ze sposobów podejścia do tego tematu, który zastosowaliśmy u naszego klienta, spółki Mulhacen – producenta izolacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych.

System zarządzania jakością jest tylko jednym z elementów systemu zarządzania, który składa się z wielu oddziałujących na siebie aspektów. Aby zrozumieć istotę całego zagadnienia, należy pamiętać, że system zarządzania jest systemem do ustanawiania celów i ich osiągania. To zdanie jest naczelną wskazówką dla naszej dzisiejszej problematyki.

Główne przesłanie normy zarządzania jakością pozostaje bez zmian – ma ułatwić spełnianie wymagań i oczekiwań obecnych i przyszłych klientów. Zmiany w podejściu do zarządzania z formalistycznego na biznesowe są już widoczne w zaproponowanym przez normę zarządzaniu w cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act) Waltera Shewharta.

Najpierw ustalamy, jakie cele i procesy są nam niezbędne do osiągnięcia zamierzonych wyników. W kolejnym kroku wdrażamy te procesy, po czym monitorujemy je i mierzymy w odniesieniu do celów, zadań, wymagań prawnych i innych. Po przedstawieniu wyników podejmujemy działania tak, by ciągle doskonalić funkcjonowanie naszych procesów. Jak widać, controlling strategiczny ma z tym podejściem wiele wspólnego.

Kontekst organizacji

Nowa norma odzwierciedla złożoność otoczenia, w którym działają organizacje. Zadaniem przedsiębiorstwa jest określenie, jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne są istotne dla celu i kierunku strategicznego jego działania. Zgodnie z zasadą PDCA należy monitorować i przeglądać informacje dotyczące tych czynników.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 4/2018 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 4/2018.