Mariusz Sumiński
Dyrektor Zarządzający FlexiSolutions

Postanowiłem podzielić się swoimi doświadczeniami z budowy pierwszego w karierze pełnowymiarowego modelu wspierającego planowanie odgórne. Jestem niezmiernie ciekaw, czy inne osoby, które zetknęły się z tego typu rozwiązaniami w swych firmach, podzielą mój optymizm co do użyteczności biznesowej budżetowania metodą top-down. Do tej pory – po zrealizowaniu kilkunastu projektów dotyczących budowy systemów controllingu – planowanie top-down postrzegałem w kategorii zgrabnych koncepcji akademickich, które nie mają zbyt dużego zastosowania praktycznego. Dotąd nie trafiłem na rzeczywiste zastosowanie w realnych procesach planistycznych ani w projektach, które realizowałem, ani w publikacjach czy wystąpieniach konferencyjnych innych ekspertów.

W wielu firmach, z którymi współpracowałem do tej pory, występowały i zapewne nadal występują elementy planowania odgórnego, takie jak:
❙❙ formułowanie celów finansowych i założeń dotyczących wzrostu, które mają zostać osiągnięte w kolejnym roku, stanowiąc podstawę do akceptacji budżetu przez zarząd lub radę nadzorczą,
❙❙ nanoszenie ogólnych, wysokopoziomowych zmian (zwiększenie przychodów, redukcja kosztów bez wskazywania konkretnych produktów, klientów czy jednostek organizacyjnych) do pierwszej wersji budżetu bottom-up, które powinny być zaabsorbowane przez organizację w ramach kolejnej rundy planistycznej.
Takie rozwiązania w procesach planistycznych nie zaspokajały jednak mojego apetytu na prawdziwe budżetowanie top-down… aż do teraz.

W ostatnich tygodniach w ramach wdrożenia naszej platformy raportowania, budżetowania i konsolidacji w uznanej firmie z branży FMCG (zresztą bardzo udanego, dostarczającego klientowi nowych perspektyw analizy osiąganych wyników finansowych) zbudowaliśmy kompletny model budżetowania top-down pozwalający na przełożenie założeń marketingowych co do rozwoju poszczególnych grup asortymentowych, na poziomie narodowym, do szczegółowego budżetu ilościowo-wartościowego per klient i asortyment. Autentyczny entuzjazm dla wypracowanego rozwiązania postaram się poniżej przełożyć na krótką charakterystykę modelu budżetowego oraz dyskusję o korzyściach z jego zastosowania.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 4/2018 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 4/2018.