BDO Academy zaprasza na coroczne Forum Podatkowe, podczas którego będą omawiane regulacje podatkowe na 2021 r. Od stycznia wejdą w życie rewolucyjne – obok pakietu „estońskiego CIT” – zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Najważniejszą dla kilkudziesięciu tysięcy podatników zmianą jest objęcie spółek komandytowych oraz spółek jawnych podatkiem CIT. Zmiana ta wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r. z opcją „przejścia” na CIT od 1 maja 2021 r. (pod pewnymi warunkami).

W życie wejdą także zmiany w ramach tzw. pakietu „SLIM VAT”. Zmiany dotyczą istotnych obszarów podatkowego rozliczenia VAT jak: ujmowanie faktur korygujących, stosowanie prawidłowego kurs waluty, odliczanie VAT, mechanizm podzielonej płatności i inne. Zmianie oraz doprecyzowaniu ulegają również inne regulacje, np. system zwrotu VAT podróżnym TAX FREE, czy składanie deklaracji kwartalnych.

Ustawa przedstawiana jest jako zbiór uproszczeń dla podatników i księgowych. Przy czym zagłębienie się w szczegóły pozwala dostrzec, że nie wszystkie zmiany spowodują ułatwienie rozliczania VAT.

Poszczególne zagadnienia podzielone będą na bloki tematyczne i zostaną przedstawione na praktycznych przykładach celem ułatwienia wyłapania różnic pomiędzy obecnym, a nowym stanem prawnym.

Szczegółowe informacje: https://www.konferencjapodatkowa.pl/