O TYM SIĘ MÓWI
Korzyści z wdrożenia systemów Business Intelligence
Wieści z rynku

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Bariery wdrażania controllingu
Stefan Olech
DROGA firmy PESA SA
Krzysztof Pełech
Z głową w chmurach

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Janusz Nesterak
Bariery wdrażania controllingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce
Anna Madera-Roszak
Jak pokonywać bariery na każdym etapie życia controllingu?
Bartosz Gayer
Wdrażamy! I… co dalej? Organizacyjne czynniki niezbędne do dobrego wdrożenia controllingu
Cezary Sarnecki
Rachunek efektywności inwestycji hotelowej a sprawozdanie operacyjne według Uniform System of Accounts for the Lodging Industry

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Katarzyna Żuławska
Fundamenty nowoczesnego budżetowania – mapowanie łańcucha wartości
Koncepcja ICV Modern Budgeting
Witold Kilijański
7 niecodziennych aspektów budżetowania

ANALIZA FINANSOWA
Marta Celej
Rzut okiem w szklaną kulę, czyli parę słów o metodach analiz wspierających podejmowanie decyzji
Analiza scenariuszy

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Marcin Hoffmann, Roman Kotapski
Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania i controllingu

PRZY KAWIE…
Ewa Anna Swat
Rys charakterologiczny skutecznych przywódców