O TYM SIĘ MÓWI
Pięć pytań do… Anny Piotrowskiej-Banasiak
Tajniki skuteczności, czyli jak zarządzać karierą w finansach?
Wieści z rynku
Efektywność back-office inicjatorem zmian w organizacji
Biegli rewidenci i spółki chcą zacieśniać współpracę

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Marta Celej
Klienci pod lupą, czyli controlling relacji z odbiorcami
Milena Prządo
Transformacja działu finansów jako przykład zastosowania benchmarkingu

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Michał Chalastra
Zasady tworzenia strategicznego planu edukacji pozaakademickiej z rachunkowości zarządczej
Janusz Nesterak
Bariery spotykane podczas informatyzacji controllingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Jakub Młyński
Utrata wartości aktywów według regulacji krajowych

RAPORTOWANIE
Kamil Majerczak
Jak raportować kapitał intelektualny w ujęciu zewnętrznym i wewnętrznym?

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
Tomasz Graczykowski
Osobodzień – istotny element kosztu hospitalizacji

ZARZĄDZANIE
Justyna Kałużna
Jak wyznaczyć cele i KPI dla kierowników działów?

ZASOBY LUDZKIE
Mariusz Kapusta
Dziewięć sprawdzonych sposobów na to, jak być efektywnym
Agnieszka Zdęba-Mozoła
Kontrakt jako wynik przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Grzegorz Zontek
Infrastruktura informatyczna – aspekty związane z finansowym rozliczaniem wydatków

PRZY KAWIE…
Ewa Anna Swat
Test na wytrwałość w dążeniu do celu