O TYM SIĘ MÓWI
Pięć pytań do Edyty Szarskiej
Najkrótsza droga do CFO… Controller czy główny księgowy?

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Tomasz Graczykowski
Koszty pacjenta w szpitalu uniwersyteckim

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Wojciech Próchnicki
Controlling systemu zarządzania jakością
Michał Chalastra
Controlling w optymalizacji procesów gospodarczych

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Katarzyna Żuk
Zastosowanie kalkulacji fazowej w branży e-liquidów do e-papierosów

RAPORTOWANIE
Marta Celej
Wdrożenie i organizacja raportowania w przedsiębiorstwie

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
Roman Kotapski
Czy nasz klient jest rentowny?
Marta Kawa
Jaki jest potencjał outsourcingu finansowo-księgowego?

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Wojciech Próchnicki
Jak opracować strategię sprzedaży wspierającą wykonanie założonego planu
sprzedażowego

ZARZĄDZANIE
Tadeusz Woźniak
Co powinna zawierać strategia i jaki powinien być jej poziom szczegółowości?

ZASOBY LUDZKIE
Agata Pietroń-Pyszczek
Dlaczego wynagrodzenie nie motywuje?

KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA
Piotr Manczur
Jak ocenić należności prezentowane w sprawozdaniu finansowym?

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Wojciech Gardziński, Krzysztof Rumiński
Procesy przetwarzania danych
Jak konsolidować rozproszone w firmie dane?

PRZY KAWIE…
Ewa Anna Swat
Rozwój finansowy człowieka a życiowy sukces

KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Popularne organizacje krajowe i międzynarodowe