O TYM SIĘ MÓWI
Pięć pytań do… Marcina Andrzejewskiego
Wiarygodność w biznesie buduje się latami
Pożądamy, ale żądamy… Polacy wytypowali pracodawców marzeń, jednak oczekują od nich coraz więcej
Obowiązkowe codzienne raporty do KAS – od 1 września kolejne zmiany w JPK
Wypalenie zawodowe
Wieści z rynku

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Marta Celej
Obliczanie strumieni pieniężnych związanych z inwestycją
Mariola Kotłowska
Ocena działalności przedsiębiorstwa ciepłowniczego z punktu widzenia regulatora/grup nacisku/społeczności
Dominika Płuza, Anna Dąbrowska
Kot z pudełka

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Wioletta Nowak
Zmiana kalkulacji cenowej w firmie Hortimex
Witold Kilijański
„Wędrówka” działu controllingu po strukturze organizacyjnej
Andrej Lapajne
Projektowanie raportów finansowych, dashboardów i prezentacji finansowych

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Grzegorz Bucior
Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych w prawie bilansowym
Jakub Młyński
Badanie stanów początkowych
Małgorzata Rzeszutek
Inwigilacja przedsiębiorców – przekazywanie dobowych wyciągów z konta

ANALIZA FINANSOWA
Marcin Cichocki
Godzinowe wskaźniki wydajności jednostek handlowych

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Roman Kotapski
Budżetowanie a organizacja
Wojciech Zyguła
Budżetowanie jako narzędzie porządkowania kosztów i przychodów

ZARZĄDZANIE
Bartłomiej Iwanowicz
W jaki sposób zarządzać centrum usług wspólnych, aby generowało ono zysk dla firmy?
Dorota Sędek
Ludzkie oblicze kontroli w zarządzaniu przedsiębiorstwem

ZASOBY LUDZKIE
Renata Zawadzka
Kij i marchewka, czyli przepis na motywacyjną klęskę
Dlaczego systemy motywacyjne są nieskuteczne?

KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA
Radosław Rasała
Jak prawidłowo rozliczyć projekt finansowany z funduszy pomocowych?
Cenne doświadczenia nie tylko dla dużego przedsiębiorstwa

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Grzegorz Rawicz-Mańkowski
Zawirowania pojęciowe Business Intelligence

PRZY KAWIE…
Witold Kilijański
Z doświadczeń zgryźliwego konsultanta