O TYM SIĘ MÓWI
Pięć pytań do dr Adrianny Lewandowskiej
Postępująca profesjonalizacja firm rodzinnych… Dlaczego są wyjątkowe?
Wieści z rynku

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Izabela Jakubiec
Jak postępować, by zmniejszyć ryzyko kapitałochłonnej inwestycji?
Spółka celowa jako struktura wykorzystywana do zmniejszenia
ryzyka realizacji projektu

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Maciej Skudlik, Stanisław Woźniak
Nowoczesne zarządzanie, czyli…
nowa (stara) rola controllingu w przedsiębiorstwie

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Jarosław Suder
Konsolidacja według nowych zasad MSSF
Piotr Rybicki
Odpisy aktualizujące, czyli jak analizować sprawozdanie finansowe
z uwzględnieniem utraty wartości aktywów?
Rafał Sosnowski
Rozliczenie połączenia jednostek metodą łączenia udziałów

ANALIZA FINANSOWA
Jacek Folga
Model ROTA… pierwszy krok do budowania kultury zarządzania wartością firmy

RAPORTOWANIE
Roman Kotapski
Zagubione koszty sprzedaży

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Wojciech Próchnicki
Ujęcie wynikowe oraz płynność finansowa w planie inwestycji

ZARZĄDZANIE
Maciej Skudlik
Analiza zasadności decyzji inwestycyjnych

ZASOBY LUDZKIE
Agata Pietroń-Pyszczek
Motywowanie przez ocenianie (część I)
Aleksander Binsztok, Paweł Miłoszewski
Spory pracownicze bez strajków i sądów… Jak to zrobić?

INWESTYCJE
Andrzej Polak
Jak wdrażać innowacje w przedsiębiorstwie?
Marta Celej
Inwestuj jak Warren Buffett

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Wojciech Gardziński, Krzysztof Rumiński
Procesy przetwarzania danych. Kontrola budżetu

PRZY KAWIE…
Julian Obrocki
Rajd Dakar – biznes idealny

KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Popularne organizacje krajowe i międzynarodowe