O TYM SIĘ MÓWI
Wywiad: Jak przygotować młodą rodzinną firmę do sprzedaży korporacji? Perspektywa dyrektora finansowego
Marcin Siemienkiewicz
Ochrona danych osobowych – rewolucyjne zmiany

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Marta Celej
Jak NIE zarządzać wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Edyta Szarska
10 najważniejszych standardów IBCS® dla szybkiego i zrozumiałego czytania raportów
Krzysztof Lonca
Budowa Business Intelligence jako narzędzia komunikacji controllingu z zarządem
Witold Kilijański
Nie róbcie tego sami, czyli czy możliwa jest standaryzacja raportów zarządczych w przedsiębiorstwie?
Mariusz Górski
Znaczenie odpowiedniej wizualizacji danych w raportowaniu
Paweł Orzeszko
Automatyczna rejestracja faktur zakupowych – nadchodzi cyfryzacja!
Piotr Jankowski
Firma zorientowana na klienta, czyli jak zarządzać danymi w systemie CRM
Natalia Miernik
Biznes oparty na wiedzy

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Justyna Bartela
Split payment – mechanizm walki z nadużyciami w podatku VAT

RAPORTOWANIE
Tomasz M. Zieliński
Koszty logistycznej obsługi klientów z wykorzystaniem zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA)
Roman Kotapski
Narzędzia kalkulacji kosztów w controllingu przedsiębiorstwa

PRZY KAWIE…
Julian Obrocki
Małe nie zawsze jest piękne