O TYM SIĘ MÓWI
Wywiad z Witoldem Kilijańskim: Nowoczesne narzędzia IT wspierające controlling
Za nami XIII Kongres ICV POLSKA (CIA 2019)
Miasta cieszące się największym zainteresowaniem inwestorów

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Iwona D. Bartczak
Lepsza współpraca ludzi i trafniejsze decyzje biznesowe – jak to osiągnięto w Veolii?
Tomasz Ćwieląg, Piotr Słomianny
ykorzystanie systemów informatycznych typu Data Discovery w zarządzaniu w MPWiK SA we Wrocławiu

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Paweł Musiał
15 lat specjalizacji w controllingu
Roman Kotapski
Koszty zbiorowego odprowadzania ścieków w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym
Natalia Kucharska, Adam Kucharski
Dobre praktyki konsolidacji zarządczej i statutowej, czyli zamień Excela na controllera (w konsolidacji)

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Krystyna Szydłowska
Obowiązki dotyczące tworzenia dokumentacji w zakresie transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w 2019 r.

RAPORTOWANIE
Piotr Biliński
Sezon na raportowanie – część III

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
Jacek Kaliński
Prąd – kalkulacja ceny

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Paulina Hejducka
Narzędzia informatyczne to aktywne wsparcie przedsiębiorstwa – studium przypadku planowanie personelu

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Tomasz Wrzesiewski
Dane w czasie rzeczywistym w zarządzaniu projektami, bez znacznej inwestycji w system IT

PRZY KAWIE…
Agnieszka Wnukowska
Z pamiętnika handlowca…