O TYM SIĘ MÓWI
Pięć pytań do dr. Stefana Olecha
Controllerzy przyszłości… Dlaczego są tak ważni dla przedsiębiorstwa?
Wieści z rynku

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Edyta Szarska
Pierwszy dzień pracy controllera
Izabela Jakubiec
Jak postępować, by zmniejszyć ryzyko kapitałochłonnej inwestycji?
Analiza opłacalności podstawą wyboru projektu

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Wojciech Próchnicki
Określenie produktywności pracowników w przedsiębiorstwie usługowym

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Marcin Krupa
Utrata wartości aktywów – wyzwania stojące przed audytorem

RAPORTOWANIE
Michał Chalastra

Rachunek cyklu życia produktu

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Barbara Pawłowska-Folga
Planowanie kosztów pracy

ZARZĄDZANIE
Marta Celej
Analiza misji, wizji i strategii przedsiębiorstwa z wykorzystaniem modelu N.E.W.S.
Maciej W. Iwankiewicz
Strategia to nie koń

ZASOBY LUDZKIE
Agata Pietroń-Pyszczek
Motywowanie przez ocenianie (część II)
Anna Orłowska-Musiał, Paweł Musiał
Czasy nadmiaru
Beata Sadowska
Dla pracodawcy i pracownika… czyli zarządzanie kapitałem ludzkim

KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA
Piotr Manczur
Czy windykować za wszelką cenę?

INWESTYCJE
Robert Loranc
Interim management buy in / out – czyli jak wyjść bezpiecznie i zyskownie z nierentownej spółki

PRZY KAWIE…
Ewa Anna Swat
Liderzy kontra menedżerowie

KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Popularne organizacje krajowe i międzynarodowe