O TYM SIĘ MÓWI
Wywiad z Lilianą Sęk: Wdrażajmy rozwiązania sprawdzone na naszych danych
Udana transformacja ERP – tylko przy współpracy CFO i CIO
Wieści z rynku

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Katarzyna Szymczak-Dampc, Bartłomiej Szymaniak
Robotyzacja i automatyzacja procesów zarządzania płynnością finansową na przykładzie wdrożenia raportu „cash flow” w firmie z branży budowlanej
Janusz Nesterak, Przemysław Radziszewski, Szymon Derlatka
COROBOTY w procesie automatyzacji analizy migawkowej skutecznym narzędziem controllingu produkcji

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Roman Kotapski
W poszukiwaniu pożeraczy zysku
Marta Celej
Kalkulacja kosztów jako narzędzie kreowania polityki cenowej.
Koszty bezpośrednie klienta – transport i magazynowanie

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZ DAWCZOŚĆ FINANSOWA
Monika Karniewska-Mazur
Dlaczego skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest potrzebne?

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
Jacek Kaliński
Czy fotowoltaika się opłaca oraz DSR, czyli jak zarobić na energii?

INWESTYCJE
Bartosz Gayer
Wielowymiarowa ocena projektów inwestycyjnych.
Jak połączyć perspektywę finansową i niefinansową, aby dobrze alokować zasoby?

ZASOBY LUDZKIE
Katarzyna Piekut
Zarządzanie procesem wdrożenia pracownika do firmy z perspektywy pracownika, przełożonego i interesariuszy

KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA
Krzysztof Bruliński
Polityka i praktyka zarządzania kredytem kupieckim

PRZY KAWIE…
Andrea Smolarz
Prosto, ale nie prostacko, czyli jak powinny brzmieć firmowe teksty