O TYM SIĘ MÓWI
Wywiad z Iwoną D. Bartczak: Plan B dla dyrektora, czyli scenariusze inne niż oczywiste
Elastyczny styl pracy kusi coraz więcej Polaków
2020 nie będzie rokiem zdecydowanej poprawy dla polskich firm
Wieści z rynku

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Roman Kotapski
Budżet kosztów szpitala

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Dawid Mondrzejewski
O wizualizacji heurystyk kilka
Paweł Musiał, Maciej Kędracki
Wyzwania biznesowe i rola controllingu w organizacji
Opinie praktyków w zestawieniu z wynikami badań ankietowych wśród polskich controllerów i finansistów

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Justyna Bartela
Biała lista – ułatwienia czy utrudnienia?
Monika Karniewska-Mazur
Organizacja procesu sprawozdawczego w grupie kapitałowej

INWESTYCJE
Bartosz Gayer
Wielowymiarowa ocena projektów inwestycyjnych
Jak poprawnie ocenić założenia projektu i alokować ograniczone zasoby?

KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA
Michał Hartmann
Budowa modelu zarządzania płynnością krótkoterminową w przedsiębiorstwie

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Paulina Hejducka
Wykrywanie anomalii w systemach Business Intelligence

PRZY KAWIE…
Joanna Bażant
Jak zacząć trenować? Porady dla początkujących…