O TYM SIĘ MÓWI
Wywiad z Pawłem Musiałem: Controlling w czasie epidemii Covid-19
Marta Chojnowska-Kosmala
Technologia odpowiada na potrzeby czytelników i wydawców

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Radosław Stach
Zarządzanie kosztami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie górniczym (KGHM)
Mariola Kotłowska 
Raportowanie KPI w przedsiębiorstwie

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Marta Celej
Kalkulacja kosztów jako narzędzie kreowania polityki cenowej
Koszty pośrednie klienta
Monika Hyra
„Przez Ciebie nie dostanę premii”… czyli jak sobie radzić z manipulacją w pracy controllera?

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Justyna Bartela
JPK_V7M/JPK_V7K – ewolucja czy rewolucja?
Monika Karniewska-Mazur
Konsolidacja na przykładach
Transakcje kapitałowe
Maciej Skudlik
IFRS czy GAAP?
Co jest istotniejsze: wynik czy sytuacja majątkowa ukazana w bilansie?
US GAAP jako pierwotny przykład ujednolicenia klasyfikacji

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Roman Kotapski
Budżet kosztów wydziału produkcyjnego a budżet kosztów zleceń produkcyjnych – dwa spojrzenia

PRZY KAWIE
Andrea Smolarz
Stalowe nerwy