O TYM SIĘ MÓWI
Pięć pytań do… Grzegorza Szarka: Wywiad turysty z profesjonalistą
Przemysł innowacji pomoże wypracować rezerwy kapitałowe po kryzysie
Gospodarka 4.0 – ewolucja zamiast rewolucji?
Wieści z rynku

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Grażyna Knap, Mirosław Szemla, Tomasz M. Zieliński
Rezultaty i korzyści z wdrożenia koncepcji ZPRK (RPCA) w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A.
Milena Prządo
Optymalizacja procesów finansowo-księgowych, czyli rachunkowość XXI wieku

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Marcin Cichocki
Prezentacja controllera – jak to zrobić dobrze?

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Monika Karniewska-Mazur
Jak sporządzać skonsolidowany Cash Flow?
Maciej Skudlik
Wycena aktywów niematerialnych
Justyna Bartela
W poszukiwaniu błędów w sprawozdaniach finansowych

RAPORTOWANIE
Piotr Biliński
Mniej znaczy więcej

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Michał Chalastra
Czy kierownik miejsca powstawania kosztów (MPK) planuje wszystkie pozycje kosztów w swoim budżecie?
Ilona Maciejewska, Roman Kotapski
Budżet działalności specjalistycznej poradni kardiologicznej

PRZY KAWIE…
Andrea Smolarz
Branża gastronomiczna jak nieudane ciasto