O TYM SIĘ MÓWI
Pięć pytań do… Małgorzaty Tadrały
Potencjał narzędziowy dla controllera… Jak opanować zalew informacji spowodowany przez Big Data?
Jak organizacja finansów przyszłości przyczyni się do rozwoju firm w Polsce według CFO?
Wieści z rynku

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Izabela Jakubiec
Finansowanie inwestycji w praktyce Analiza wskaźnikowa – studium przypadku spółki X
Anita Głowacka
Czy handlowcom należy się dieta?

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Małgorzata Maciągowska
Po co controllerowi Business Intelligence?
Paweł Rafalski
Młode wino w nowych bukłakach, czyli nowoczesna przestrzeń planowania w stylu ICV Modern Budgeting
Renata Łukasik
Controlling klasy BI
Warunki skutecznego wdrożenia

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Mariusz Łężak
Konsolidacja sprawozdań finansowych on-line – szybko, bezpiecznie, skutecznie

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
Roman Kotapski
Jeszcze o kosztach sprzedaży… Czy koszty gwarancji zaliczamy do kosztów sprzedaży?

ZARZĄDZANIE
Katarzyna Roszak
Zarządzanie strategiczne
Wdrażanie strategii – czynniki sukcesu i powody porażki
Robert Loranc
Zwinny Shadow Management… czyli jak efektywnie wspierać zarządzanie w firmach

ZASOBY LUDZKIE
Anna Orłowska-Musiał, Paweł Musiał
Efektywność w controllingu

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Witold Kilijański
Jak podejść do pracy z danymi w firmie? Jak ją usprawnić?
Marta Celej
Tworzymy controllingową hurtownię danych

PRZY KAWIE…
Ewa Anna Swat
Język ludzi sukcesu