O TYM SIĘ MÓWI
Pięć pytań do… dr Haliny Błoch
Kluczowe powody podejmowania decyzji o wdrożeniu controllingu
Rośnie rola dyrektorów finansowych w zarządzaniu biznesem
Wieści z rynku

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Dlaczego menedżerowie nie lubią budżetowania?
Witold Kilijański
Między planowaniem a wróżeniem z fusów, czyli jak zrobić budżet możliwy do osiągnięcia?
Izabela Jakubiec
Finansowanie inwestycji w praktyce
Systemy wczesnego ostrzegania – studium przypadku spółki X
Grzegorz Młynarski
Pomiary skuteczności działań w punktach styku konsumenta z marką

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Paweł Rafalski
Fundamenty nowoczesnego budżetowania
Koncepcja ICV Modern Budgeting
Roman Kotapski
Budżet kosztów marketingu
Jak go sporządzić i co powinien zawierać?
Anita Głowacka
Negocjacje budżetowe… czyli jak negocjować, by odnieść sukces?
Marta Celej
Od celów strategicznych do pojedynczych działań… czyli budżetowanie oparte na zadaniach
Michał Chalastra
Wpływ budżetowania na system rachunkowości finansowej w zakresie rozliczania kosztów działalności pomocniczej

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Jakub Młyński
Dokumentowanie badania sprawozdania finansowego

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
Marta Kawa
Outsourcing finansowo-księgowy – korzyści nie tylko finansowe

ZARZĄDZANIE
Katarzyna Roszak
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie systemem wdrażania strategii (część I)

PRZY KAWIE…
Ewa Anna Swat
„Trudny przypadek”, czyli w jaki sposób postępować w pracy z „osobą trudną”?