O TYM SIĘ MÓWI
Pięć pytań do… Piotra Rybickiego
O radach nadzorczych i nadzorze korporacyjnym… Czy warto mieć profesjonalną radę nadzorczą?
Wieści z rynku
Trendy w narzędziach dla controllingu

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Izabela Jakubiec
Finansowanie inwestycji w praktyce
Symulacja zdolności kredytowej – studium przypadku spółki X
Grzegorz Młynarski
Pomiary skuteczności działań w punktach styku konsumenta z marką
Dagna Dzidowska
Dlaczego w sporach gospodarczych korzystnie jest rozpocząć od mediacji?

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Michał Chalastra
Zasady rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej
Renata Łukasik
Po co zarządowi informacje?

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Joanna Kamińska
Ceny transferowe i ich dokumentacja

ANALIZA FINANSOWA
Maciej Skudlik
Analiza finansowa – tu też trzeba myśleć!

ZARZĄDZANIE
Katarzyna Roszak
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie systemem wdrażania strategii (część II)
Maciej W. Iwankiewicz
Odpowiedzialny i zrównoważony rozwój biznesu
Andrzej Mrugała
Jak zmienić coś w organizacji?

KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA
Marta Celej
Jak „wypłynąć”, ale nie „popłynąć”… czyli kilka rad, jak poprawić swoją płynność bez zadłużania się

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Witold Kotarba
Szumi dokoła las… rzecz o ekosystemie danych

PRZY KAWIE…
Ewa Anna Swat
Jak skutecznie wzmocnić swoją pozycję zawodową?