Marta Celej
CEO spółki doradczej Create Value Sp. z o.o.

Najważniejszym etapem każdego przedsięwzięcia jest jego odpowiednie zaplanowanie. Konieczność właściwego przygotowania procesu bez wątpienia stanowi obecnie oczywistość dla każdego menedżera. Tworzymy więc harmonogramy i budżety, planujemy zasoby, przydzielamy zadania, ustalamy ścieżki krytyczne, stawiamy kamienie milowe i przystępujemy do realizacji naszego projektu. I nagle okazuje się, że coś idzie nie tak, jak się spodziewaliśmy. Dokonujemy szybko jakichś działań, podejmujemy ad hoc jakieś decyzje, co często jeszcze pogarsza sytuację. Rozczarowani obserwujemy, jak wyniki naszych działań coraz bardziej odbiegają od tego, co sobie założyliśmy. Jak to możliwe? Przecież wszystko tak dokładnie zaplanowaliśmy. No właśnie. Czy na pewno wszystko?

„NIE ZAPOMINAJ, RZECZY SIĘ ZMIENIAJĄ” /LOWELL MILLER

Najczęstszą przyczyną niezgodności efektu z założeniami jest brak uwzględnienia ryzyka na etapie planowania. Najczęściej prognozujemy na podstawie danych ex post – zakładamy, że jeśli w przeszłości coś przebiegało w określony sposób, to tym razem będzie podobnie. W dużym uogólnieniu – tak, ale nie do końca. a co, jeśli nie? No właśnie. tym powinniśmy zająć się w procesie analizy ryzyka naszego przedsięwzięcia, przedsiębiorstwa czy projektu.

Istnieje wiele definicji ryzyka, ale nie o definicjach chcę dziś Państwu pisać. Ograniczę się więc do stwierdzenia, że ryzyko jest zmierzoną niepewnością, która może prowadzić do niekorzystnych odchyleń od założeń. analiza ryzyka jest integralną częścią procesu planowania, której absolutnie nie powinniśmy lekceważyć. Mamy tu trzy etapy: określenie, jakich ryzyk możemy się spodziewać, szacowanie ewentualnych skutków i planowanie naszej reakcji na zrealizowanie się danego ryzyka.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzamy analizę ryzyka dla całego przedsiębiorstwa, komórki organizacyjnej, projektu inwestycyjnego czy umowy z kontrahentem, musimy pamiętać, że za ryzyko jesteśmy odpowiedzialni tak, jak jesteśmy odpowiedzialni za zasoby, terminy czy budżet. Poprzez odpowiednie zarządzanie możemy uczynić odpowiedzialnymi za jakąś część ryzyka każdą osobę zaangażowaną w proces.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 5/2018 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 5/2018.