W dniu 17 lipca 2020 r. upłynął termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji ogólnopolskiego programu Best Quality Emloyer, którego organizatorem jest Certyfikacja Krajowa. Rok 2020 jest szczególnym rokiem, z racji na negatywne skutki pandemii COVID-19.

Dla każdego pracodawcy, zetkniecie się i opanowanie skutków pandemii było dużym i nadal jest dużym wyzwaniem. Utrzymanie zatrudnienia, efektywne prowadzenie biznesu i przede wszystkim podjęcie efektywnych kroków w celu minimalizacji strat i ochronieniu jak największej liczby miejsc pracy.

Otrzymanie tytułu Best Quality Employer w tak trudnym okresie jest ogromnym sukcesem firmy, nie tylko kierownictwa, ale całego jej zespołu przedsiębiorstwa.

Celem programu jest wyłonienie i wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą i warunkami pracy wspierają pracowników, prowadzą efektywną politykę personalną, wyróżniają się rzetelnością pod względem polityki zatrudnienia, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi.

To firmy godne zaufania, dbające o rozwój pracowników oraz zapewniają stabilność zatrudnienia, zapewniając jednocześnie przyjazną atmosferę w pracy.

To już piata odsłona programu. W ostatniej edycjach tytuł otrzymały m.in. Budimex, mBank, Tax Care, Kaufand, DHL Forwarding, Bank Gospodarstwa Krajowego, Getin Noble Bank, Bergerat Monnoyeur, MMP Neupack Polska Murapol, Kanlux, Big Brands Group, Link4, Suez Polska, SAGE, Bouygues Immobilier Polska, DECORA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Coca-Cola HBC Polska.

Szczegółowe informacje: http://certyfikacjakrajowa.org.pl/best-quality-employer/.