Bartosz Radziszewski
Partner zarządzający Business Dialog, autor programu Digital Finance Excellence
w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” www.dfe.org.pl

Przez całe dziesięciolecia mówiliśmy, że finanse powinny wspierać biznes. I to się z lepszym lub gorszym skutkiem udawało. Jednak czasy się zmieniły do tego stopnia, że finanse nie tyle muszą wspierać biznes, co stać się częścią strumienia tworzenia wartości dla klientów, w tym również dla klientów wewnętrznych. A zatem nie mogą to już być finanse skoncentrowane na przeszłości (to zadanie jeszcze aktualne w księgowości) ani na wykonywaniu zadań w oderwaniu od rytmu i zmienności w biznesie.

Czym jest zarządzanie procesowe?

Zarządzanie procesowe polega na ukierunkowaniu działań i wykorzystaniu zasobów organizacji do realizacji kluczowych procesów w niej zachodzących lub przez nią realizowanych na rzecz klientów, tak aby przepływ pracy i zasobów w procesach tworzył strumień wartości. Finanse na równi z innymi obszarami biznesu powinny być tak zorganizowane i zarządzane, aby ich zasoby były optymalnie wykorzystane do wytworzenia maksymalnej wartości dla klienta (wewnętrznego i zewnętrznego).

Jak to zrobić? Co zmienić w pracy działów finansowych, menedżerów i specjalistów finansowych? Jak przeprojektować procesy? Jak je mierzyć? Jakich narzędzi użyć, aby je zautomatyzować? Od czego zacząć optymalizację i zmiany? Jakich to wymaga kwalifikacji od menedżerów i specjalistów? Kiedy powinniśmy pójść w kierunku centralizacji, a kiedy odwrotnym? Kiedy skokowo, a kiedy poprzez małe, ale ciągłe zmiany?

Zarządzanie procesowe jest podejściem dynamicznym do zarządzania i wymaga zmiany nie tylko w działaniu, ale przede wszystkim w myśleniu. Wymaga przeprowadzenia identyfikacji i analizy kluczowych obszarów tworzenia wartości, opracowania planu, uzupełnienia wiedzy i umiejętności wdrożenia oraz zastosowania odpowiednich narzędzi wspomagających optymalizację i stabilizację standardowych procesów, a także determinacji w dążeniu do kolejnychni ciągłych usprawnień.

Ważne
Zarządzanie procesowe charakteryzuje się ciągłym kwestionowaniem i weryfikacją status quo oraz wprowadzaniem zmian w strumieniu wartości w poszczególnych procesach, kiedy tylko mierzone rezultaty odbiegają od wcześniej określonych i zaplanowanych norm, stając się wyjątkami w procesie (odstępstwami od reguły), prowadzą do różnych od oczekiwanych rezultatów, czy dostarczana wartość odbiega od oczekiwanej przez klienta.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 4/2019 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 4/2019.