Michał Pluta
Dyrektor ds. controllingu Bahn Technik Wrocław Sp. z o.o.

Bahn Technik Wrocław jest spółką wchodzącą w skład GRUPY TRAKCJA. To jeden z największych w Polsce podmiotów działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki. Spółka świadczy usługi z zakresu realizacji robót torowych z użyciem specjalistycznych maszyn oraz spawania, napawania i zgrzewania szyn na zasadach podwykonawstwa. Dynamicznie rosnąca w ostatnich latach konkurencja przyczyniła się do coraz większych problemów z pozyskaniem zleceń, a w konsekwencji do znaczącego obniżenia cen usług. Istotnym czynnikiem wpływającym na pozyskanie zleceń jest również zmieniająca się podaż usług, uzależniona głównie od liczby ogłaszanych przez PKP PLK S.A. przetargów, a także faz realizacji kontraktów warunkujących zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi świadczone przez Spółkę. W takiej sytuacji przedsiębiorstwa z branży zostały zmuszone do zwrócenia większej uwagi na kontrolę kosztów działalności. Istotne stało się posiadanie wiedzy zarówno o kosztach poszczególnych zasobów, działań, jakie są realizowane z ich wykorzystaniem, jak i o kosztach wynikających z niewykorzystania zasobów.

W niniejszym artykule został opisany projekt rachunku kosztów bazujący na koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK), opracowanego dla Bahn Technik Wrocław.

Procesy zarządcze i wspomagające

Siedziba Spółki znajduje się w wynajętych pomieszczeniach biurowych, na terenie zaplecza technicznego wyposażonego w bocznicę kolejową i halę naprawczą dla maszyn. Przy czym w czynszu najmu ryczałtowo ujęte są również media. W biurowcu mieszczą się wszystkie działy Spółki, w tym Zarząd.

Za procesy administracyjne odpowiadają Dział Controllingu, Dział Księgowości, Dział Kadr, Dział IT, Dział Prawny oraz Dział BHP, w tym pięć ostatnich działów funkcjonuje na zasadzie outsourcingu. Pracę Działu Księgowości i Kadr wspomagają dedykowane systemy informatyczne. Przedsiębiorstwo posiada również własną infrastrukturę sieciową. W Spółce wyodrębniony jest Dział Marketingu i Sprzedaży odpowiedzialny za działania marketingowe oraz wspomaganie procesu pozyskiwania zleceń.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 1/2021 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 1/2021.