Andrej Lapajne
Zebra BI

Jak wyglądają raporty finansowe, które przygotowują controllerzy? Bardzo często powstają gdzieś między zakładkami roboczymi pełnymi bałaganu, w których odnajdują się tylko ich autorzy. Jest tam wiele słabo opisanych i niewłaściwie dobranych wykresów, które nie przekazują żadnego konkretnego komunikatu dla decydentów.

Każdego dnia w firmach powstaje mnóstwo raportów i prezentacji, w różnorodnych formatach, o różnych
długościach, szerokościach, kształtach i kolorach, w zależności od preferencji osób, dla których są przygotowywane. Ostatecznie menedżerowie nie odnajdują w nich żadnej wartości dla siebie, nie pomagają
one w podejmowaniu decyzji i wszyscy tracą czas.

Rozwiązanie – IBCS, Międzynarodowe Standardy Komunikacji Biznesowej

W 2004 r. dr Rolf Hichert – słynny niemiecki profesor – podjął wyzwanie standaryzacji sposobu, w jaki analitycy
i controllerzy przedstawiają dane w swoich raportach, dashboardach i prezentacjach. Kulminacją jego niesamowicie udanej pracy było opublikowanie w 2013 r. opracowania pt. International Business Communication Standards (IBCS), które jest pierwszą na świecie praktyczną propozycją standaryzacji komunikacji biznesowej.

Stowarzyszenie IBCS to dziś grupa kilkuset osób, które pracują nad standaryzacją, jakie należy stosować kształty
i kolory dla graficznego prezentowania danych z wykonania i budżetu, odchyleń, różnych KPI itd. Często IBCS są porównywane do „znaków drogowych dla zarządzających”, jako że są zestawem najlepszych praktyk zebranych w Europie, które rozwiązały problemy komunikacyjne w takich organizacjach, jak m.in. SAP, Bayer, Lufthansa, Philips, Coca-Cola Bottlers, Swiss Post itp.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 4/2017 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 4/2017.