Małgorzata Lech
Partner Controlling Systems Sp . z o.o.

W trakcie pracy zawodowej na co dzień stykam się z różnymi potrzebami informacyjnymi naszych klientów. Obecnie wiele danych można pozyskać, a różne wartości oszacować. Potrzebna jest automatyzacja tego procesu oraz aktualne raporty, które nie wymagają każdorazowo nakładów pracy. Celem tych firm jest szybka odpowiedź na pytania:
❙❙ Ile kosztuje wyprodukowanie produktu?
❙❙ Co dokładnie składa się na koszty produktu?
❙❙ Które koszty produktu są największe?
❙❙ Jaka część kosztów produktu to koszty zmienne?
❙❙ Czy da się wytworzyć ten produkt taniej przy zachowaniu tej samej jakości?
❙❙ Jakie są koszty produktu przy wykorzystaniu świeżych składników, a jakie przy wykorzystaniu wstępnie przetworzonych?
❙❙ Czy jest wykorzystywany cały potencjał produkcyjny?
❙❙ Czy zespół produkcyjny realizuje zakładaną wydajność?
❙❙ Jakie są koszty dodatkowej obróbki produktu dla klienta?
❙❙ Jaki jest koszt zlecenia realizowanego dla klienta?
❙❙ Jakie koszty wchodzą w to zlecenie?
❙❙ Jaka część kosztów to koszty bezpośrednie realizacji zlecenia?
❙❙ Jakie wartości przyjmują pozycje rachunku wyników według towarów/grup towarów?
❙❙ Jakiego rabatu możemy udzielić za sztukę, jeśli klient odbierze 30 000 sztuk towaru własnym transportem?
❙❙ Czy klient jest rentowny?
❙❙ itp.

Taka wiedza pomaga budować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Sprawia bowiem, że decyzje menedżerów są szybsze i trafniejsze, szczególnie w trudnych warunkach konkurencji na rynku. Taka informacja pomaga w planowaniu – dzięki czemu wyniki firmy są bardziej przewidywalne. Pomaga też odpowiednio motywować pracowników. Niezwykle ważne jest więc, by wiedzieć, na czym i na kim firma zarabia oraz od czego zależą koszty i rentowność. Kalkulacja kosztów ma służyć bowiem nie tylko księgowym, ale przede wszystkim menedżerom i zarządowi.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 5/2016 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 5/2016.