Katarzyna Szymczak-Dampc
Dyrektor ds. Strategii Finansowej Dekpol S.A.

Bartłomiej Szymaniak
Dyrektor BI Build IT Up Sp. z o.o. Lider Grupy ICV Pomorze

Zarządzanie procesem planowania przepływów pieniężnych w podmiotach z branży budowlanej,
przy wykorzystaniu automatyzacji i robotyzacji, jest niedoceniane w wielu organizacjach. Obszar ten postrzegany jest często jako tak bardzo nieuchwytny i zależny od wielu zmiennych czynników, że trudny do opisania, a co dopiero do zautomatyzowania. W niniejszym artykule pokażemy praktyczne zastosowanie łatwo dostępnych na rynku narzędzi do stworzenia automatycznej prognozy przepływów finansowych w branży budowlanej.

Znaczenie cash flow dla firm z branży budowlanej

Rozważając wagę i znaczenie zarządzania finansami firmy, często mówi się „Cash Is King”. Bez względu na to, czy firma jest na etapie wzrostu czy przejściowych perturbacji, bezspornym pozostaje, że skuteczne zarządzanie przepływami pieniężnymi i utrzymywanie odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego ma ogromne znaczenie i jest w wielu przypadkach kluczem do przetrwania i rozwoju firmy.

Obecnie przepływy pieniężne są postrzegane jako główna siła napędowa/czynnik przetrwania/przewaga konkurencyjna w branży budowlanej. Wynika to z doświadczeń większości firm z tej gałęzi gospodarki, które na różnym etapie swojego rozwoju i działalności miewały problemy z przepływami. Ich źródłem były np. opóźnione płatności od zamawiających (inwestorów) lub ich brak, brak możliwości uzyskania zaliczek czy przedłużające się procedury przetargowe. Obecnie zauważa się trend (który staje się powoli regułą) wydłużania terminów płatności ponad 60 dni (jeszcze niedawno było to 30 dni), co wymaga większego zaangażowania własnego kapitału. Podnosi to ryzyko dla przepływów finansowych zwłaszcza w dużych, długoterminowych projektach.

By temu sprostać, konieczne dla osób zarządzających przepływami finansowymi są narzędzia raportowo-analityczne pozwalające na dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji o każdej przysłowiowej „złotówce” w firmie. Dzięki narzędziu w postaci raportu „cash flow” można zarządzać rzeczywistością poprzez odpowiednie dopasowanie harmonogramu płatności na rzecz kontrahentów do spodziewanych wpływów należności na poziomie pojedynczego projektu, ich portfeli i całego przedsiębiorstwa.

W zmieniających się warunkach w branży budowlanej kluczem do przetrwania jest szybkość dotarcia do odpowiednich i, co ważne, maksymalnie aktualnych liczb. Pomaga w tym automatyzacja i robotyzacja procesu przygotowania danych i raportów z nich.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 1/2020 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 1/2020.