Piotr Bucki
Współzałożyciel blisko 300-osobowej firmy IT – J-LA BS,
dzieli się wiedzą biznesową na łamach podcastu – Biznes w IT

Skuteczne delegowanie to jeden z warunków koniecznych do rozwoju i skalowania biznesu. Jest często jedną z głównych barier wzrostu przedsiębiorstw. Menedżerowie w wyniku źle pojętej odpowiedzialności lub braku wiedzy nie delegują bądź robią to nieprawidłowo. W rezultacie ogranicza to możliwości zespołu lub doprowadza do paraliżu prac. Niniejszy artykuł ma na celu pokazać, co jest kluczowe w delegowaniu i jak robić to dobrze.

W artykule celowo został pominięty aspekt osobowo-finansowy. To, czy mamy komu i/lub za co delegować, jest problemem z innego obszaru zarządzania przedsiębiorstwem.

Po co delegować ?

Kluczowe dla zrozumienia delegowania jest dowiedzenie się, po co to robić. Zadania/odpowiedzialność deleguje się z następujących powodów:
❙❙ By skupić się na zakresie swoich obowiązków i „nie zajmować się wszystkim”. W praktyce dla menedżera oznacza to skupienie się na zarządzaniu, czyli planowaniu, strategii czy rozwoju zespołu. Menedżer, który jest pochłonięty bieżącymi zadaniami, nie ma mentalnej przestrzeni na myślenie. Postawiłbym tezę, że menedżerowie wyższego szczebla, zarządy czy zaangażowani właściciele… powinni się nudzić,
czyli mieć czas na kreatywne, nieskrępowane niczym myślenie o tym, jak zyskiwać przewagę konkurencyjną.
❙❙ By podnieść efektywność czasową i/lub finansową własną, działu lub firmy. Delegując do osób/firm specjalizujących się w danym zagadnieniu, w zasadzie mamy pewność, że zrobią to lepiej, szybciej i często taniej.
❙❙ By pozwolić firmie się rozwijać. Skupienie wszystkich obowiązków w jednym ręku powoduje, że firma/dział nie rozwija się, bo ilość zadań, jakie może wykonać jedna osoba w jednostce czasu, jest po prostu skończona. Można postawić tezę, że rozwój firmy polega na ciągłym delegowaniu nowych zadań i obszarów odpowiedzialności. Właściciel, rozkręcając firmę, początkowo wszystko robi sam, a następnie wraz z jej rozwojem przekazuje coraz więcej zadań czy odpowiedzialności innym osobom.
❙❙ By zapewnić stabilizację firmie. Nie jest to może wprost związane z delegowaniem, ale ważne jest, aby w firmie, na ile to możliwe, te same zadania wykonywała więcej niż jedna osoba. Wynika to choćby z konieczności udzielania urlopów, występowania chorób czy po prostu rotacji. Klienci zatrudniają firmy do wykonywania zadań między innymi dlatego, by mieć ciągłość obsługi. Mechanizmy związane  z delegowaniem można wykorzystać w celu poprawy stabilności firmy.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 6/2018 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 6/2018.