O TYM SIĘ MÓWI
Pięć pytań do… Ireneusza Kazimierskiego,
Komunikacja wewnętrzna w grupie kapitałowej… problemy, ograniczenia oraz narzędzia usprawniające
Firmy zarządzane procesowo lepiej radzą sobie na rynku
Ostatnie bastiony pracodawców

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Tadeusz Woźniak
Strategia niskich cen
Damian Misiek, Dariusz Michalski
Identyfikacja ryzyka występującego w kluczowych procesach przedsiębiorstwa transportowego

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Michał Chalastra
Ujęcie kosztów sprzedaży w rachunku marżowym

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Rafał Sosnowski
Wycena nieruchomości inwestycyjnych w wartości godziwej
Jakub Młyński
Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą zmiany stanu pozycji księgowych

ANALIZA FINANSOWA
Marta Celej
Wskaźniki szyte na miarę

RAPORTOWANIE
Monika Hyra
Wdrożenie zasobowo-procesowego rachunku kosztów ZPRK/RCA

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
Michał Furgoł
Lean w księgach oraz procesie księgowym, czyli dwa oblicza Lean Accounting
Grzegorz Lew
Odwrócona grupa zakupowa

ZARZĄDZANIE
Dorota Pec
Kiedy wdrożyć zarządzanie projektami?

ZASOBY LUDZKIE
Wojciech Naruć
Zaufanie jako fundament współpracy menedżera z controllerem

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Małgorzata Maciągowska
Zanim zaczniesz szukać rozwiązania Business Intelligence, upewnij się, czego naprawdę potrzebuje Twoja firma

PRZY KAWIE…
Andrea Marx
W grupie siła… i taniej